BIO/vhodné do EPV – BIO OV-05

Toto doplnkové krmivo sa používa k základnej kŕmnej dávke zloženej z objemových krmív. Podáva sa vysokogravidným bahniciam a kozám 3-4 týždne pred obahnením a dojčiacim matkám až do odstavu jahniat a kozliat v denných dávkách 0,2-0,4 kg na kus a deň. Bahnice a kozy musia mať k dispozícii nezávadnú pitnú vodu.