Vitajte!

MKM je spoločnosť s výhradne slovenským kapitálom, ktorá úspešne funguje v poľnohospodárskom a potravinárskom odvetví od roku 1992. Venuje sa výrobe a obchodu s krmivami pre hospodárske zvieratá a distribúcii chladených čerstvých  potravín. Neoddeliteľnou súčasťou je odborné poradenstvo vo výžive a hygiene zvierat. Zárukou odbornosti je aj spolupráca s Výskumným ústavom potravinárskym na vývoji nových metód v oblasti ošetrovania pitnej vody pre hospodárske zvieratá.