Kontakt

M.K.M. spoločnosť s r.o.
IČO: 31408087, IČ DPH: SK2020376039

Adresy

Sídlo

Dlhá 1264, 900 31 Stupava

Výroba MINERÁLNYCH KRMÍV

Robotícka 1, 036 01 Martin

Kontakty

Krmivá pre hospodárske zvieratá

krmivo@mkm.sk
mobil: 0903/465711

Ing. Martin Mačto (Žilinský kraj, výrobňa minerálnych krmív Martin)
mobil: 0905/508614
email: martin.macto@mkm.sk

Hygiena a čistiace prostriedky

hygiena@mkm.sk

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 96 0900 0000 0050 4868 6382
BIC: GIBASKBX