Minerálne krmivo – Tatramix HYD 10

Minerálne krmivo určené pre odchov hydiny a nosnice  od začiatku znášky v 20 týždňoch veku. Neobsahuje kokcídiostatiká a antibiotiká. Použiva sa na výrobu kompletného krmiva  pre nosnice  od začiatku do konca znášky v množstve 3%. Toto minerálne krmivo sa používa aj v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.