Mliečna náhradka – Selasan AG

Doplnková náhradka mlieka pre odchov a výkrm prasiatok v granulovanej forme. Používa sa na skorý odstav prasiatok od tekutej mliečnej výživy a ako zdroj pevného krmiva od veku troch dní. Umožňuje  ideálny návyk na príjem pevného krmiva. Vylepšuje ekonomiku odchovu a výkrmu ošípaných. Možnosť skorého odstavu už vo veku 21 dní.

Minerálne krmivo – Tatramix OŠ – 03 (3%)

Minerálne krmivo pre ošípané vo výkrme do 35 kg živej hmotnosti. Používa sa na výrobu kompletných kŕmnych zmesí pre ošípané v množstve 30 kg na 1 tonu KKZ. Pri správnom zapracoovaní do kŕmnej zmesi je zdrojom všetkých dôležitých minerálnych prvkov výživy, ktoré sú nevyhnutné pre dobrý rast ošípaných.