Minerálne krmivo – Tatramix R-18

Minerálne krmivo pre vysokoúžitkové dojnice a odchov mladého dobytka. Podáva sa k základnému krmivu s nízkym obsahom vápnika (zvieratá chované na siláži z tráv a kukurice).  Pomer Ca : P = 3 : 1 zaisťuje vysokú dojivosť hneď po otelení a u mladých zvierat optimálny rast a stavbu kostí. Dávkovanie: mladý dobytok :  30 až 100 g/deň a dospelé zvieratá: 100 až 250 g/deň, podľa úžitkovosti.