Minerálne krmivo – Tatramix OŠ – 06 (3%)

Minerálne krmivo pre ošípané vo výkrme nad 35 kg živej hmotnosti. Používa sa na výrobu kompletných kŕmnych zmesí pre ošípané v množstve 30 kg na 1 tonu KKZ. Pri správnom zapracovaní do kŕmnej zmesi je zdrojom všetkých minerálnych prvkov výživy, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie dobrých prírastkov.