Minerálne krmivo – Tatramix OŠ – 03 (3%)

Minerálne krmivo pre ošípané vo výkrme do 35 kg živej hmotnosti. Používa sa na výrobu kompletných kŕmnych zmesí pre ošípané v množstve 30 kg na 1 tonu KKZ. Pri správnom zapracoovaní do kŕmnej zmesi je zdrojom všetkých dôležitých minerálnych prvkov výživy, ktoré sú nevyhnutné pre dobrý rast ošípaných.