Ostatné – MM SIL

MM SIL je konzervant. Je to premix technologických doplnkoých látok, ktorý je vyrobený technológiou riadenej fermentácie. Je to kombinácia 5 mikroorganizmov (Lactobacillus plantarum, Lactobacillus lactis lactis, Lactobacillus salivarius, Pediococcus acidlactici, Enterococcus feacium)  a 4 enzýmov (Amyláza, Hemiceluláza, Xylanáza, Celuláza)