Mliečna náhradka – Selasan AG

Doplnková náhradka mlieka pre odchov a výkrm prasiatok v granulovanej forme. Používa sa na skorý odstav prasiatok od tekutej mliečnej výživy a ako zdroj pevného krmiva od veku troch dní. Umožňuje  ideálny návyk na príjem pevného krmiva. Vylepšuje ekonomiku odchovu a výkrmu ošípaných. Možnosť skorého odstavu už vo veku 21 dní.