Mliečna náhradka – MKM OVI BG

Doplnková náhradka mlieka pre odchov a výkrm jahniat  v granulovanej forme.  Používa sa na skorý odstav jahniat od tekutej mliečnej výživy. Je ideálny pre vývoj  predžalúdkov a  návyk na príjem pevnej potravy a objemových krmív. Vylepšuje ekonomiku odchovu a výkrmu jahniat.