BIO/vhodné do EPV – BIO HD-04

Toto doplnkové krmivo sa používa ku skrmovaniu   objemového krmiva pre mladý dobytok. Mladý dobytok  musí mať  k dispozícii nezávadnú pitnú vodu.Je určená do do ekologickej poľnohospodárskej výroby.