M.K.M.

Cenník a objednávanie tovaru

Spoločnost M.K.M. zásobuje malé i veľké obchodné reťazce.

Dodávame hlavne výrobky slovenských mliekarní.

Predaj a distribúcia mliečnych náhradiek, vitamino-minerálnych zmesí a doplnkový sortiment firmy Inntaler

Výroba doplnkových a kompletných kŕmnych zmesí

Sójový extrahovaný šrot

Sortiment výrobkov firmy Altech

Prostriedky pre hygienu vemena kráv

Prostriedky a pomôcky pre živočíšnu výrobu v poľnohospodárstve

Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre prvovýrobu mlieka

Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre potravinársky priemysel

Prostriedky a pomôcky pre hygienu rúk

Ďalšie doplnky pre potravinársky priemysel

Ponúkame prostriedky na efektívne odstraňovanie grafitov a zabezpečujeme ich odstraňovanie, konzerváciu povrchov, či poradenské služby.

Poľnohospodárska činnosť.

ADRESA: M.K.M. spoločnosť s r.o., Dlhá 1264, 900 31 STUPAVA
KONTAKT: Tel: 00421 2 / 6593 6613, Fax: 00421 2 / 6593 6613, mkm@mkm.sk
IČO: 31408087, IČ DPH: SK2020376039
BANKOVÉ SPOJENIE: Číslo účtu: 2624007365/ 1100, Banka: Tatrabanka
BANKOVÉ SPOJENIE ZAHRANIČNÉ PLATBY: IBAN SK 64 1100 0000 0026 2400 7365, BIC SWIFT TATRSKBX
Developed by Sanding