Minerálne krmivo – Tatramix OJ Mg

Minerálne krmivo  pre odchov jalovíc  od veku  6 mesiacov. Vysoký pomer vápnika  a fosforu.   Vysoký obsah  vápnika  predurčuje  krmivo na doplnenie kŕmnych dávok s vysokým podielom siláže z kukurice a tráv. Vysoký obsah horčíka – 8 %  zabezpečuje vyrovnanie jeho deficitu v zelenom krmive a na prevenciu pastevnej tetánie.  Horčík spolu s vápnikom významne ovplyvňujú funkciu nervov a svalov

 

                                                                                                         

Minerálne krmivo – Tatramix SM RM 1000

Minerálne krmivo pre HD, najmä pre výkrm.  Pomer vápnika  a fosforu  ( 5:1). Vysoký obsah vápnika predurčuje  krmivo na doplnenie kŕmnych dávok s vysokým podielom siláže z kukurice a tráv. Vyvážené spektrum a koncentrácia stopových prvkov. Krmivo je vhodné do ekologickej poľnohospodárskej výroby.Dávkovanie:  mladý dobytok: 30 až 100 g/deň a dospelé zvieratá:  100 až 250 g/deň

Minerálne krmivo – Tatramix R-24 Pro

Minerálne krmivo pre HD, najmä pre dojnice v laktácií a taktiež v odbobí státia na sucho, aby sa predišlo popôrodným parézam. Podáva sa k základnému krmivu bohatému na vápnik  (lucerna, ďatelino-trávy a ich siláže). Vysoký obsah selénu v kombinácii s vitamínom E zabezpečujú dobrú plodnosť, zdravé vemeno a správnu funkciu pečene.  Obsahuje živé kvasinky Saccharomyces cerevisiae pre lepšiu funkčnosť bachora a trávenie vlákniny. Dávkovanie: mladý dobytok: 30 až 100 g/deň a dospelé zvieratá: 100 až 250 g/deň, podľa úžitkovosti.                  

Minerálne krmivo – Tatramix R-24

Minerálne krmivo pre HD, najmä pre dojnice v laktácií a taktiež v odbobí státia na sucho aby sa predišlo popôrodným parézam. Podáva sa k základnému krmivu bohatému na vápnik  (lucerna, ďatelino-trávy a ich siláže). Vysoký obsah selénu v kombinácii s vitamínom E zabezpečujú dobrú plodnosť, zdravé vemeno a správnu funkciu pečene. Krmivo je vhodné do ekologickej poľnohospodárskej výroby.Dávkovanie: mladý dobytok : 30 až 100 g/deň a dospelé zvieratá: 100 až 250 g/deň podľa úžitkovosti.

Minerálne krmivo – Tatramix R-18

Minerálne krmivo pre vysokoúžitkové dojnice a odchov mladého dobytka. Podáva sa k základnému krmivu s nízkym obsahom vápnika (zvieratá chované na siláži z tráv a kukurice).  Pomer Ca : P = 3 : 1 zaisťuje vysokú dojivosť hneď po otelení a u mladých zvierat optimálny rast a stavbu kostí. Dávkovanie: mladý dobytok :  30 až 100 g/deň a dospelé zvieratá: 100 až 250 g/deň, podľa úžitkovosti.

Minerálne krmivo – Tatramix D Lakt

Minerálne krmivo pre dojnice v laktácii. Zabezpečuje  zásobovanie makro, mikro  prvkov a vitamínov  podľa najnovších trendov výživy dojníc. Vysoký obsah vitamínu E a selénu zabezpečuje kvalitnú reprodukciu a predlžuje produkčný vek dojníc. Na výrobu doplnkových zmesí pre dojnice  alebo na priame skrmovanie formou TMR dávky.

 

 

 

Minerálne krmivo – Tatramix HYD 10

Minerálne krmivo určené pre odchov hydiny a nosnice  od začiatku znášky v 20 týždňoch veku. Neobsahuje kokcídiostatiká a antibiotiká. Použiva sa na výrobu kompletného krmiva  pre nosnice  od začiatku do konca znášky v množstve 3%. Toto minerálne krmivo sa používa aj v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

 

 

 

Minerálne krmivo – Tatramix OŠ – 03 (3%)

Minerálne krmivo pre ošípané vo výkrme do 35 kg živej hmotnosti. Používa sa na výrobu kompletných kŕmnych zmesí pre ošípané v množstve 30 kg na 1 tonu KKZ. Pri správnom zapracoovaní do kŕmnej zmesi je zdrojom všetkých dôležitých minerálnych prvkov výživy, ktoré sú nevyhnutné pre dobrý rast ošípaných.