Mliečna náhradka – Selasan AG

Doplnková náhradka mlieka pre odchov a výkrm prasiatok v granulovanej forme. Používa sa na skorý odstav prasiatok od tekutej mliečnej výživy a ako zdroj pevného krmiva od veku troch dní. Umožňuje  ideálny návyk na príjem pevného krmiva. Vylepšuje ekonomiku odchovu a výkrmu ošípaných. Možnosť skorého odstavu už vo veku 21 dní.

Mliečna náhradka – AXCELERA-C NOVINKA

Granulovaná mliečna kŕmna zmes pre teľatá. Doplnková náhradka mlieka pre odchov a výkrm teliat v granulovanej forme. Používa sa na skorý odstav teliat od tekutej mliečnej výživy pretože rýchle naštartuje fungovanie bachora. Znižuje riziká nutričných hnačiek. Svetovo prvý akcelerátor pre dojnice. Stačí iba hrsť Axcelery – C denne teľaťu čím sa naštartuje celoživotná úžitkovosť po odstave, čím vylepšuje ekonomiku odchovu a výkrmu teliat.

Minerálne krmivo – Tatramix D Lakt

Minerálne krmivo pre dojnice v laktácii. Zabezpečuje  zásobovanie makro, mikro  prvkov a vitamínov  podľa najnovších trendov výživy dojníc. Vysoký obsah vitamínu E a selénu zabezpečuje kvalitnú reprodukciu a predlžuje produkčný vek dojníc. Na výrobu doplnkových zmesí pre dojnice  alebo na priame skrmovanie formou TMR dávky.

 

 

 

Minerálne krmivo – Tatramix HYD 10

Minerálne krmivo určené pre odchov hydiny a nosnice  od začiatku znášky v 20 týždňoch veku. Neobsahuje kokcídiostatiká a antibiotiká. Použiva sa na výrobu kompletného krmiva  pre nosnice  od začiatku do konca znášky v množstve 3%. Toto minerálne krmivo sa používa aj v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

 

 

 

Minerálne krmivo – Tatramix OŠ – 03 (3%)

Minerálne krmivo pre ošípané vo výkrme do 35 kg živej hmotnosti. Používa sa na výrobu kompletných kŕmnych zmesí pre ošípané v množstve 30 kg na 1 tonu KKZ. Pri správnom zapracoovaní do kŕmnej zmesi je zdrojom všetkých dôležitých minerálnych prvkov výživy, ktoré sú nevyhnutné pre dobrý rast ošípaných.

ProPuro

Dezinfekčný ionizovaný roztok pre všeobecnú dezinfekciu. Má vynikajúcu biocídnu účinnosť, široké využitie pri dezinfekcii a sterilizácii vody v agrosektore, ošetrení hál a maštalí, rôznych nástrojov a predmetov používaných v potravinárskom priemysle.